Prejsť na:

Doska LaPlura

Konštrukčná sadrotriesková doska s vláknami. Určená na použitie v skeletových konštrukciách – drevených i oceľových. Doska je v súlade s európskym technickým posúdením (ETA). Do jadra dosky boli dodatočne pridané drevené triesky zvyšujúce odolnosť voči pôsobeniu torzných síl, ktoré sú prítomné v skeletových budovách. Doska obsahuje látky obmedzujúce pohlcovanie vody a sklené vlákna, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť. Doska je vhodná na vnútorné i vonkajšie použitie. Môže sa použiť na obkladanie stien a stropov v skeletových budovách.

Prihláška

Typ budovy

 • Športové objekty
 • Hotely
 • Internáty
 • Bytové domy
 • Volný čas
 • Komerčné objekty
 • Priemysel
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Školstvo
 • Bytová výstavba

Vlastnosti

 • Protipožiarna ochrana
 • Odolnosť proti nárazu
 • Vodovzdornosť
 • Odolnosť proti vlhkosti

Výhody

 • Lepšie mechanické vlastnosti.
 • Odolnosť voči vlhkosti.
 • Zvýšená odolnosť proti ohňu
 • Vlastnosti a klady štandardnej sdk dosky, také ako: jednoduché rezanie, montáž a preprava

 

Prihláška

Lepidlo NIDA Klej Typ T nanášajte na zadnú stranu sdk dosiek bodovo, na buchty, pozdĺž hrán a stredom dosky. Buchty by mali byť od seba vzdialené cca 30 cm. Takto pripravenú dosku nalepte na stenu v priebehu približne 10 min. a zarovnajte pomocou laty a vodováhy. Dodržujte pritom minimálny odstup dosky od steny, ktorý by mal byť 1,5 cm. Zarovnanie dosiek v zvislom smere od momentu ich osadenia na stenu vykonajte v priebehu cca 25 minút. Aplikácia pri teplotách okolia a podkladu od +5 °C do +25 °C.