Prejsť na:

OBVODOVÝ PROFIL NIDA UD 19

Tento profil sa používa hlavne na spájanie priečok s priečelím stavby – tam, kde sa stena zužuje, čo unemožňuje zostrojiť priečku na štandardnom profile NIDA C, napr. pri spojeniach stien so stĺpikmi priečelia. Profil UD 19 je perfektným systémovým riešením, vďaka ktorému možno maximálne redukovať šírku výstavby.

Prihláška

Typ budovy

 • Hotel
 • Healthcare
 • Sport
 • Residential
 • Multi Residential
 • Industrial
 • Office
 • Education
 • Leisure
 • Retail & commercial

Vlastnosti

 • Fire

Výhody

 • Vynikajúce systémové riešenie umožňujúce maximálne obmedziť šírku zástavby.
 • Reakcia na oheň A1
 • Pozinkovanie Z100

Prihláška

Montovaný pomocou príchytiek alebo oceľových kolíkov hlavne v spojeniach deliacej priečky s fasádou budovy, keď sa stena zužuje, čo znemožňuje zostrojiť priečku na štandardnom profile NIDA C, napr. pri spojeniach steny so stĺpikmi fasády budovy.