Prejsť na:
Výsledky: Výsledky:

Zav esený podhľad na krížovom rošte a perových rýchlozávesoch NIDA

pdf | 2 Strany | 349.25 KB

Tmelenie hrán sadrokart ónových dosiek NIDA s výstužnou alebo bez výst užnej pásky

pdf | 2 Strany | 323.66 KB

Akustická priečka s použitím vibroakustických väzieb NIDA PWA

pdf | 2 Strany | 347.36 KB

Priečky s neúplným opláštením zo sadrokartónových dosiek NIDA , s použitím stabilizačnej spojky NIDA LS

pdf | 2 Strany | 361.30 KB

Obklady stien lepené sadrovým lepidlom NIDA Lepidlo typ T

pdf | 2 Strany | 346.75 KB

Priam o montované stropné opláštenie na profiloch NIDA CD 60 a NIDA ES

pdf | 2 Strany | 359.21 KB

Opláštenie podkrovia sadrokartónovými doskami NIDA na krokvových závesoch NIDA WP 60

pdf | 2 Strany | 345.32 KB

Montáž ozdobných sadrokartónových líšt NIDA small a large

pdf | 2 Strany | 299.68 KB

Deliac e priečky s jednoduchým opláštením zo sadrokartónových dosiek NIDA

pdf | 2 Strany | 364.03 KB