Box in box – priestory v halách

V interiéroch moderných hál sú často potrebné aj kancelárske priestory a sociálne zázemie. Príkladom úspešného riešenia konštrukcie tohto typu je systém box in box Siniat použitý v trampolínovom centre Jump Space v meste Śrem.

Súčasné výrobné a skladové haly majú najčastejšie mimoriadne jednoduchú konštrukciu – stavajú sa veľmi rýchlo a môžu mať obrovské rozmery. Ich projektanti a zhotovitelia robia všetko preto, aby bola konštrukcia optimalizovaná na dosiahnutie čo najnižších nákladov na realizáciu investície. Preto sa najčastejšie používa sieť oceľových alebo železobetónových stĺpov, na ktorých je opretá strecha s oceľovou konštrukciou a múry obložené fasádnymi panelmi, ktoré zaručujú pevnosť a zároveň dobrú tepelnú a akustickú izoláciu. Niekedy sa tiež používa lepené drevo alebo iné, pokročilejšie riešenia.

POČAS MONTÁŽE

PO

Interiéry hál sú ideálne na skladovacie či výrobné účely, ale tiež ako športovo-rekreačné objekty, príkladom môže byť novo postavené trampolínové centrum Jump Space v meste Śrem. Avšak v každom z týchto prípadov vzniká dosť veľký problém: priestor, ktorý ponúkajú haly, nie je vhodný na kancelárske účely či na sociálne zázemie. Tiež môže byť potrebné vytvoriť dodatočné priečky, osobitné miestnosti, či poschodia – hoci v prípade, ak investor chce daný objekt využívať na náročnejšie účely. Taký priestor je vo väčšine hál jednoducho nevyhnutný. Na pomoc prichádzajú konštrukcie typu box in box.

Ako si môžete ľahko domyslieť prekladajúc tento názov – systém je založený na postavení v priemyselnom interiéri dodatočných „objektov“ s nezávislou konštrukciou, ktoré vytvárajú zóny používané na iné účely. Ich úlohou je predovšetkým zaručiť náležitú odolnosť voči ohňu a akustickú izoláciu, ktorá je v kontexte každodenného používateľského komfortu veľmi dôležitá. O niečo menej dôležitá je tepelná izolácia, pretože „objekty“ sa najčastejšie používaj vo vnútri hál, ktoré sú aj tak vykurované. Vytvorenie takých priestorov je často komplikovanejšie než samotná stavba haly, predovšetkým v prípade zložitejších a viacposchodových konštrukcií.

POČAS MONTÁŽE

Príkladom môže byť trampolínové centrum v meste Śrem – v ktorom tento problém vyriešil systém Siniat. V tomto prípade je samozrejme podstatné slovo „systém“. Celok vytvára konštrukcia, plášť, ako aj výplň stien a stropov. Nosná konštrukcia je tiež veľmi zaujímavá, pretože je kompletne založená na ľahkých profiloch ohýbaných za studena, čo výrazne uľahčuje stavbu. Týka sa to tak stien, ako aj stropov. Umožňuje tiež prekryť prakticky ľubovoľné rozpätia. Musíme podotknúť, že väčšinou sa na montáž takýchto objektov používajú ťažké a na logistiku náročné valcované profily. Avšak toto konkrétne riešenie umožňuje vynikajúco zjednodušiť a „zoštíhliť“ konštrukciu, a tým aj zjednodušiť celý stavebný proces.

Ako plášť sa používajú sadrokartónové a vláknocementové dosky Siniat, ktoré sa dajú prakticky ľubovoľne konfigurovať, podľa toho, aké požiadavky má daná priečka či priestor spĺňať. Môžu to byť steny s vysokou odolnosťou voči ohňu, ako aj steny odolné voči vlhkosti. Musíme spomenúť, že s použitím systému, ktorý ponúka Siniat, sa dá dosiahnuť protipožiarna trieda na úrovni až do REI 120, čo umožňuje vyriešiť väčšinu problémov súvisiacich so zaručením požadovanej triedy ohňovzdornosti jednotlivých prvkov budovy. Takým spôsobom sa dajú vytvoriť aj stropy a schody (samozrejme s takými istými parametrami odolnosti). V trampolínovom centre boli vytvorené tak sprievodné miestnosti (šatne, WC ap.), ako aj dodatočné rekreačné priestory nachádzajúce sa na poschodiach boxov.

PO

Čo je podstatné, vďaka použitému systému Siniat, štruktúra je flexibilná – dá sa ľubovoľne rozšíriť a nadstavať používajúc prvky toho istého systému. Na jednej strane to veľmi uľahčuje rozdeliť investíciu na viaceré fázy a naplánovať rozvoj, a na druhej strane umožňuje veľmi rýchlo reagovať na meniace sa potreby a požiadavky trhu. Kompletne dokončené prvky sa dajú zhotoviť za 2 až 7 týždňov, čo je na stavebné procesy skutočne veľmi rýchlo. Taký spôsob prináša celú paletu nových možností a obrovské rozšírenie spôsobu využitia priestorov, ktoré sa dali doteraz používa iba ako výrobné či skladové priestory.

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe