Ako vyhotoviť poličky zo sadrokartónových dosiek?

Sadrokartónové dosky prinášajú obrovské možnosti dotvárania interiéru. Dajú sa z nich vyrobiť deliace steny, stropné podhľady, nástenné obklady, ale aj poličky. Vyhotovenie poličiek v systéme suchej výstavby trochu pripomína stolárske práce, ale namiesto dreva sa používajú sadrokartónové profily a dosky. Okrem vynaliezavosti investora, projektanta alebo výrobcu treba myslieť predovšetkým na bezpečnosť budúcich používateľov. Police musia byť stabilné a dostatočne odolné proti zaťaženiu.

Odkiaľ teda začať? Od koncepcie a projektu!

Je dobré načrtnúť si najskôr ceruzkou na list papiera rozmiestnenie jednotlivých poličiek. Takýmto spôsobom je oveľa jednoduchšie držať sa konkrétneho plánu a následne projekt zrealizovať.

V tomto článku predstavíme návod na vyhotovenie sadrových poličiek do konštrukcie so zariadením AGD. Tak, ako je znázornené na obrázku vyššie.

STAVEBNÉ MATERIÁLY NIDA A NÁSTROJE POTREBNÉ NA VYHOTOVENIE POLIČIEK ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK

Na vyhotovenie poličiek odporúčame použiť produkty, ktoré sú súčasťou systému Nida Tvrdá. Takýmto názvom označujeme sadro-vláknité dosky s vláknami vyznačujúcimi sa zvýšenou odolnosťou proti úderom a pôsobeniu ohňa a vlhkosti. Potrebné produkty:

Krok 1

Na podlahu načrtnite vonkajší obrys police.

Krok 2

Odrežte 4 kusy profilu Nida U50 s dĺžkou 250 mm – dva sa upevnia o podlahu, dva do stropu.

Krok 3

Odmerajte vzdialenosť medzi stropom a podlahou. Profily Nida C50 (4 ks) zrežte na dĺžku kratšiu o približne 10 mm od získanej veľkosti. Ak dosahuje vo vašom byte tento rozmer (vzdialenosť strop-podlaha) 2600 mm, profily je potrebné zrezať na dĺžku 2590 mm.

Krok 4

Profil Nida U50 oblepte akustickou páskou z vonkajšej strany police.

Krok 5

Každý z profilov Nida U50 pripevnite k podložiu dvomi hmoždinkami Nida 6/60 (tzv. rýchloskrutky) – na schéme nižšie sú označené hviezdičkami.

Krok 6

Cez zamontované profily Nida U50 veďte vertikálne profily Nida C50 a upevnite ich s profilmi Nida U50 pomocou skrutiek do plechu 1 mm FLAT HEAD.

Krok 7

Dosku Nida Tvrdá priskrutkujte len k bokom, pretože zadná časť predstavuje stenu. Ak vaša polica NIE je pristavená k stene, dosku musíte v takom prípade upevniť aj na zadnú časť regála.

Pozor! Každú dosku montovanú vertikálne zrežte na dĺžku o 15 mm menšiu ako je výška miestnosti. Treba postupovať podľa pravidiel montáže dosiek - teda dodatočných 10 mm na podložky v dolnej časti a 5 mm hore (podložky z dosky v dolnej časti, ktoré sa po montáži odstránia).

Krok 8

Pripravte konštrukciu pre poličky. Vytvárame ju z profilov Nida U50 a Nida C50, rovnakých ako pre vertikálne priečky, ale v inej polohe (horizontálne).

Krok 9

Profil Nida U50 upevnite k obom protiľahlým priečkam, používajúc minimálne po dve skrutky na každom konci tak, ako je znázornené na fotografii. Do profilu U50 vložte Nida C50, ktorý bude upevnený k zadnej doske regálu alebo stene. Profily spojte navzájom pomocou skrutiek do plechu 1 mm FLAT HEAD.

Pozor! Už vo fáze kovovej konštrukcie používajte vodováhu. Ak plánujete montáž bodového osvetlenia, v tejto fáze sú potrebné elektroinštalačné práce.

Krok 10

Tieto činnosti zopakujte štyrikrát.

Police v strednej časti budú opláštené z dvoch strán, pričom horná a dolná len z jednej strany.

Krok 11

Dosku Nida Tvrdá zrežte - 6 kusov - na opláštenie poličiek – rozmery sú 475x250 mm. Vyrezané fragmenty dosky Nida Tvrdá priskrutkujte k horizontálnej oceľovej konštrukcii z profilov, ako spodok a vrch vnútra.

Pozor! Pokiaľ montujete osvetlenie, nezabudnite vyrezať otvory do dosky a viesť cez ne elektrické vedenie.

Krok 12

Vyrežte dva pásy s rozmermi 2590mm (výška miestnosti) a priskrutkujte ich z lícovej strany k regálu. Analogicky vyrežte z dosky Nida Tvrdá štyri pásy so šírkou 75 mm a dĺžkou 475 mm a priskrutkujte ich z lícovej strany k vopred pripravenej nosnej konštrukcii políc z oceľových profilov.

Krok 13

Po vyplnení všetkých povrchov sadrovými doskami Nida Tvrdá naneste na spoje stierkovú hmotu.

Pozor! Pred nanášaním stierkovej hmoty zošikmite spoje dosiek - teda zrežte hrany pod uhlom 45 stupňov pomocou nožíka.

Odporúčanie týkajúce sa stierkovania!

Stierkovanie vonkajších hrán vykonávajte s použitím hliníkových, perforovaných uholníkov. Umožní to zachovanie rovných línií a ochranu pred mechanickým poškodením.

Stierkovanie vnútorných uholníkov vykonávajte pomocou papierovej perforovanej pásky Nida. Slúži na zabezpečenie rohov s ľubovoľnými vnútornými uhlami.

Stierkovanie vyhotovte pomocou sadrovej stierky Nida MAX - ide o spevnenú stierkovú hmotu určenú na ručné škárovanie spojov sadro-vláknitých dosiek s vláknami Nida Tvrdá s použitím armovacej pásky. Vďaka svojim vlastnostiam je produkt Nida MAX vhodný na vypĺňanie uholníkov, rýh, prasklín a drobných nedostatkov pri záverečných úpravách a rekonštrukciách.

Záverečné stierkovanie vykonajte celopovrchovo pomocou sadrovej stierky Nida Optima. Vyznačuje sa veľmi dobrou priľnavosťou k podložiu a nepatrnou úrovňou zmršťovania počas vysychania, preto sa dokonale hodí na vyrovnávanie nerovností rôznych druhov. Plastická hmota, aká sa získa po vymiešaní produktu s vodou, umožňuje ľahšiu aplikáciu, vďaka čomu je možné dosiahnuť hladký povrch ešte pred jeho brúsením. Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy predstavuje od 2 do 4 mm, pričom miestami môže dosahovať až 6 mm. Produkt je možné aplikovať v technológii „mokré na mokré”, hneď po vyschnutí prvej vrstvy stierky. Čas spracovania produktu predstavuje približne 60 min. a závisí od vlhkosti a teploty prostredia. Produkt nenanášajte po odporúčanom čase spracovania, pretože môže dôjsť k zníženiu priľnavosti a tvrdosti vyhotoveného povrchu. Produkt je nehorľavý v triede A1.

Krok 14

Počkajte do vyschnutia stierkovaných spojov - obyčajne to trvá 3h.

Krok 15

Vykonajte celopovrchové stierkovanie police - dvakrát, tenkými vrstvami stierkou Nida Optima.

Krok 16

Dvakrát vykonajte celopovrchové stierkovanie police tenkými vrstvami, pomocou stierky Nida Optima.

Krok 17

Po úplnom vyschnutí (trvá to približne do 5h) stierkovaného povrchu, ho prebrúste.

Krok 18

Sadrové poličky dokončite, teda napenetrujte, namaľujte a pripevnite lišty okolo police pri podlahe.

Rozmery regálu z sdk dosiek prispôsobte priestoru (zachovávajúc proporcie jednotlivých zložiek), ktorý ste zvolili. Rozmery regálu uvedené v článku sú len ilustračné.

POMOC PRI VAŠICH PROJEKTOCH

Nie ste si istý, ktorá vláknocementová doska by mohla byť použitá vo vašom projekte alebo potrebujete dodatočné informácie?

Neváhajte sa obrátiť na našu podporu Techníckého Tímu.

< Back

 

 

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe