Newsletter

Prejsť na:

Zostaňte s nami pravidelne a raz za mesiac na odber noviniek!

Vaše dáta
*


Týmto vyjadrujem súhlas s odoberaním newslettera v súlade s Ochranou osobných údajov spoločnosti Siniat sp. z o. o. Informujeme, že administrátorom Vami poskytnutých osobných údajov je spoločnosť Siniat sp. z o. o., so sídlom vo Varšave (03-879), ul. Przecławska 8. Vo veciach súvisiacich s osobnými údajmi nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: daneosobowe@etexgroup.com. Máte právo žiadať prístup k osobným údajom týkajúcich sa svojej osoby, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu pre ochranu osobných údajov. Údaje spracúvame v súlade s platnými predpismi na účely, na ktoré boli poskytnuté. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov z našej strany nájdete v našej Ochrane osobných údajov.

*

Siniat blízko Vás