Prejsť na:

Doska LaPlura

Konštrukčná sadrotriesková doska s vláknami. Určená na použitie v skeletových konštrukciách – drevených i oceľových. Doska je v súlade s európskym technickým posúdením (ETA). Do jadra dosky boli dodatočne pridané drevené triesky zvyšujúce odolnosť voči pôsobeniu torzných síl, ktoré sú prítomné v skeletových budovách. Doska obsahuje látky obmedzujúce pohlcovanie vody a sklené vlákna, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť. Doska je vhodná na vnútorné i vonkajšie použitie. Môže sa použiť na obkladanie stien a stropov v skeletových budovách.

Popis

Lepidlo Nida Klej Typ T nanášajte na zadnú stranu sdk dosiek bodovo, na buchty, pozdĺž hrán a stredom dosky. Buchty by mali byť od seba vzdialené cca 30 cm. Takto pripravenú dosku nalepte na stenu v priebehu približne 10 min. a zarovnajte pomocou laty a vodováhy. Dodržujte pritom minimálny odstup dosky od steny, ktorý by mal byť 1,5 cm. Zarovnanie dosiek v zvislom smere od momentu ich osadenia na stenu vykonajte v priebehu cca 25 minút. Aplikácia pri teplotách okolia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody

  • Lepšie mechanické vlastnosti.
  • Odolnosť voči vlhkosti.
  • Zvýšená odolnosť proti ohňu
  • Vlastnosti a klady štandardnej sdk dosky, také ako: jednoduché rezanie, montáž a preprava