Prejsť na:

DOSKA SINIAT XL

Doska Siniat XL je inovatívny výrobok na svetovom trhu. Vďaka zvýšenej pevnosti umožňuje znížiť počet profilov CD60 použitých pre zavesený podhľad. Doterajšia ich vzájomná vzdialenosť 400 mm bola zväčšená dvojnásobne až na hodnotu 800 mm. Prináša to významné úspory v súvislosti s dobou práce a predovšetkým v celkových nákladoch na systém. Menšie množstvo použitých spojok, závesov a profilov, má viditeľný dopad na zrýchlenie prác. A čo je dôležité, doska sa dá použiť pre všetky systémy zavesených podhľadov dostupných v ponuke Siniatu. Navyše, použitie dosky si nevyžaduje dodatočné prvky systému. Väčšia vzdialenosť medzi profilmi poskytuje možnosť jednoduchšej montáže revíznych dvierok alebo osvetlenia. Technológia vybudovania stropu je totožná s doteraz známymi metódami. Siniat XL – doska výhodná pre dodávateľov prác.

Popis

Doska Siniat XL sa môže použiť pre všetky typy podhľadových stropov z ponuky Siniat. Štandardne sa montuje na profiloch CD60 s použitím bežných rýchloskrutiek, čo umožňuje naozaj jednoduchú montáž dosky. Odporúča sa obzvlášť pre budovy s veľkými povrchmi  interiéru, kde sa omnoho   viac prejavja  úspory vyplývajúce z menšej spotreby profilov.