Prejsť na:

HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA NIDA Pro

Univerzálna dolomitová špachtľovacia hmota určená na predbežné ručné škárovanie spojov SDK dosiek a aplikáciu výstužnej pásky a na strojové alebo ručné špachtľovanie stien a stropov, na finálnu úpravu spojov SDK dosiek, montáž rohových profilov a prekrývanie rýh a prasklín. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 9 mesiacov; maximálna hrúbka jednej vrstvy: do 1,0 – 1,5 mm; približná spotreba: cca 1,5 kg/m2 /mm; doba schnut: cca 24 h. Úroveň povrchovej úpravy: Q1, Q2, Q3.

Prihláška

Hotová hmota je vyrábaná vo forme pasty pripravenej pre ručné aplikovanie hneď po otvorení obalu. V prípade mechanického aplikovania je treba pridať vodu v množstve približne 1,5 l na 20 kg produktu a zmiešať nízkootáčkovým miešadlom do získania homogénnej konzistencie. Optimálna hrúbka jednej vrstvy je od 1,0 do 1,5 mm. Ďalšiu vrstvu je treba ukladať po vyschnutí predošlej vrstvy. Ručné alebo mechanické práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody

  • Možnosť použitia po rozmrazení.
  • Biela farba.
  • Stredne tvrdá po vyschnutí.