Prejsť na:

SADROVÉ LEPIDLO NIDA Klej Typ T

Lepidlo na báze syntetickej sadry zmiešanej so špeciálnymi plnivami. Určené na pripevňovanie SDK dosiek v interiéri na tehlové, betónové a pórobetónové steny, steny zo sadrových tvárnic a na minerálne omietky. Výrobok možno použiť tiež na pripevňovanie sadrových alebo sadrokartónových ozdobných líšt a ostatných ozdobných prvkov zo sadry. Lepidlo možno použiť tiež na vyplňovanie väčších defektov, montáž inštalačných krabíc a na ostatné práce. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 6 mesiacov; pomer miešania: 0,50 l vody na 1 kg výrobku; približná spotreba: cca 4 kg/m2; doba spracovania: cca 60 min.

Prihláška

NIDA Lepidlo Typ T je treba nanášať bodovo na zadnú stranu sadrokartónovej dosky pozdĺž jej hrán. Odstup medzi bodmi musí byť približne 30 cm. Takto pripravenú dosku je treba prilepiť na stenu do približne 10 min., potom zaistiť jej správnu polohu pomocou laty a vodováhy. Je treba pamätať na dodržanie minimálneho odstupu dosky od steny, tzn. 1,5 cm. Výškové nastavenie dosiek od okamihu ich prilepenia na stenu musí byť vykonané do približne 25 min. Práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody

  • Veľmi dobrá spracovateľnosť a tvárnosť.
  • Vysoká pevnosť po vytvrdení.
  • Žiadne zmršťovanie.