Prejsť na:

SADROVÝ TMEL Nida Fire (premenpvaný z Nida Plameň)

Sadrový tmel na škárovanie všetkých typov SDK dosiek s použitím výstužnej pásky a na všetky druhy úpravy SDK dosiek, ktoré musia spĺňať požiadavky na protipožiarnu ochranu. Vďaka špeciálnym plnivám sadrový tmel Nida Plameň je schopný dlhšie zadržiavať vodu, vďaka čomu lepšie chráni spoje SDK dosiek pred pôsobením vysokých teplôt. Po vyschnutí spoje sú trvanlivé a pevné. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 9 mesiacov; pomer miešania: 0,40 l vody na 1 kg výrobku; maximálna hrúbka jednej vrstvy: do 3,0 mm; približná spotreba: cca 0,30 kg/m2; doba spracovania: cca 60 min. Úroveň povrchovej úpravy: Q1.

Popis

Suchú zmes je treba rozmiešať jej pomalým prisypávaním do vody v pomere približne 1,0 kg prášku na 0,40 l vody. Všetko je treba vymiešať nízkootáčkovým miešadlom až do dosiahnutia homogénnej konzistencie. Pred nanášaním počkajte približne 5 min. od okamihu prípravy a následne opätovne vymiešajte. Takto pripravenú hmotu spotrebujte do maximálne 60 min. Práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody

  • Vyššia trieda reakcie na oheň A1.
  • Nepatrné zmršťovanie.
  • Tvrdá po vyschnutí.