Prejsť na:

SADROVÝ TMEL NIDA Planfix Fresh

Sadrový tmel na báze syntetickej sadry zmiešanej so špeciálnymi plnivami, určený na predbežné ručné škárovanie spojov SDK dosiek bez výstužnej pásky, ako aj na predbežné stierkovanie spojov, montáž rohových profilov a vyplňovanie defektov. Vyznačuje sa extrémne vysokou priľnavosťou k podkladom, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Po zmiešaní s vodou vzniká plastická hmota, ktorá je na použitie jednoduchá. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 6 mesiacov; pomer miešania: 0,55 l vody na 1 kg výrobku; maximálna hrúbka jednej vrstvy: do 3,0 mm; približná spotreba: cca 0,3 kg/m2; doba spracovan: cca 60 min. Úroveň povrchovej úpravy: Q1, Q2.

Prihláška

Suchú zmes je treba rozmiešať jej pomalým prisypávaním do vody v pomere približne 1,0 kg prášku na 0,55 l vody. Všetko je treba vymiešať nízkootáčkovým miešadlom až do dosiahnutia homogénnej konzistencie. Konzistencia pripravenej hmoty záleží od jej určenia. Pred nanášaním počkajte približne 5 min. od okamihu prípravy a následne opätovne vymiešajte. Takto pripravenú hmotu spotrebujte do maximálne 60 min. Práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody

  • 4x väčšia pevnosť zvaru v ohybu.
  • Nepatrné zmršťovanie.
  • Tvrdý po vyschnutí.
  • Príjemný citrónová vôňa pri spracovávaní.