Prejsť na:

AKUSTICKÁ SPOJKA PHONI SL

Prvok na spájanie dvojradovo usporiadaných profilov Nida C (alebo Nida UA/UAR) v rámci špeciálnych akustických priečok pre kinosály. Vďaka jedinečnej stavbe prvku (dva oceľové uholníky izolované akustickým elastomérom) vibrácie, ktoré súvisia so zvukmi, sú eliminované. Získavame tak priečku s veľmi vysokými statickými a akustickými parametrami. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.