Prejsť na:

DVOJITÁ PRIEČNA SPOJKA Nida LPP 60 Hydro C5

Tento prvok slúži na spájanie kolmo usporiadaných profilov Nida CD 60 Hydro C5 (hlavný profil a dva nosné profily) v jednoúrovňových krížových roštoch závesných podhľadov. Hlavnou výhodou použitia tohto typu podhľadov je menšia výška výstavby. Prvok je vybavený montážnymi otvormi na spájanie pomocou skrutiek do plechu, vďaka čomu získavame pevnejšiu a bezpečnejšiu konštrukciu. Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.