Prejsť na:

POZDĹŽNA SPOJKA Nida LW 60 Hydro C5

Prvok určený na pozdĺžne spájanie dvoch profilov Nida CD 60 Hydro C5. Používa sa v systémoch závesných podhľadov a výstavby v podkroví. V prípade konštrukcií s väčšou dĺžkou ako je nominálna dĺžka profilu, pozdĺžna spojka zaručuje pevný spoj dvoch profilov v smere ich pozdĺžnej osi a zaručuje bezpečnosť celej konštrukcie. V polovici spojky je výčnelok, ktorý zamedzuje riziko nesprávneho umiestnenia spojky hmoty v profile Nida CD 60 Hydro C5. Odporúča sa mechanicky spájať profily so spojkou pomocou skrutiek do plechu Nida. Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.