Prejsť na:

PREDĹŽENIE NÓNIUSA Nida PN Hydro C3

Vďaka tomuto prvku je možné plne nastaviť a výrazne zväčšiť vzdialenosť medzi stropom a podhľadom zaveseným na nóniusovom závese. Používa sa spolu s univerzálnym vrchným dielom nóniusa a štvorbodovým závesom nóniusom. Štandardná dĺžka predĺženia je 3 m, avšak môže sa spojiť s ďalším predĺžením pomocou spojky k predĺženiu nóniusového závesu Nida LPN Hydro C3. Vďaka tomuto riešeniu získavame plne nastaviteľnú výšku zavesenia v smere pozdĺžnej osi nóniusa. Na spájanie jednotlivých častí slúžia závlačky k nóniusovému závesu Nida PWN Hydro C3, po dve na každé spojenie. Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.