Prejsť na:

PREDĹŽENIE NÓNIUSA NIDA PN Hydro C5

Vďaka tomuto prvku je možné plne nastaviť a výrazne zväčšiť vzdialenosť medzi stropom a podhľadom zaveseným na nóniusovom závese. Používa sa spolu s univerzálnym vrchným dielom nóniusa a štvorbodovým závesom nóniusom. Štandardná dĺžka predĺženia je 3 m, avšak môže sa spojiť s ďalším predĺžením pomocou spojky k predĺženiu nóniusového závesu NIDA LPN Hydro C5. Vďaka tomuto riešeniu získavame plne nastaviteľnú výšku zavesenia v smere pozdĺžnej osi nóniusa. Na spájanie jednotlivých častí slúžia závlačky k nóniusovému závesu NIDA PWN Hydro C5, po dve na každé spojenie. Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.