Prejsť na:

PRIEČNA JEDNOSTRANNÁ SPOJKA NIDA LPJ 60

Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých profilov NIDA CD 60 (hlavný a nosný) v systémoch závesných podhľadov s jednoúrovňovým krížovým roštom. Hlavnou výhodou použitia tohto typu podhľadov je menšia výška výstavby. Spojka je vybavená otvorom, pomocou ktorého možno tento prvok spojiť s hlavným profilom NIDA CD 60 pre dodatočné spevnenie. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.