Prejsť na:

PRIEČNA JEDNOSTRANNÁ SPOJKA Nida LPJ 60

Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých profilov Nida CD 60 (hlavný a nosný) v systémoch závesných podhľadov s jednoúrovňovým krížovým roštom. Hlavnou výhodou použitia tohto typu podhľadov je menšia výška výstavby. Spojka je vybavená otvorom, pomocou ktorého možno tento prvok spojiť s hlavným profilom Nida CD 60 pre dodatočné spevnenie. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.