Prejsť na:

PRIEČNA JEDNOSTRANNÁ SPOJKA Nida LPJ 60 Hydro C3

Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých profilov Nida CD 60 Hydro C3 (hlavný a nosný) v jednoúrovňových krížových roštoch závesných podhľadov. Hlavnou výhodou použitia tohto typu podhľadov je menšia výška výstavby. V spojke je otvor, pomocou ktorého ju možno spojiť s hlavným profilom Nida CD 60 Hydro C3 na dodatočné spevnenie konštrukcie. Vďaka silnejšej vrstve zinkovania profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C3. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.