Prejsť na:

STABILIZAČNÁ SPOJKA Nida LS 50, LS 75, LS 100

Špeciálny výrobok, vďaka ktorému je možná výstavba priečok s čiastočným opláštením sadrokartónovými doskami. Opláštenie len do 75 % výšky steny, pri ktorom sa použije stabilizačná spojka Nida LS, nám dáva priečku s takými istými statickými parametrami ako priečka zostrojená v štandardnej technológii. Inovatívnosť výrobku potvrdzuje fakt, že je registrovaný v Patentovom úrade Poľskej republiky.