Prejsť na:

VIBROAKUSTICKÁ VÄZBA Nida PWA

Nida PWA je vysoko špecializovaný elastomér, ktorého úlohou je zvýšiť bezpečnosť akustických priečok a zároveň udržať vysoké parametre vzduchovej nepriezvučnosti. Hlavným cieľom tohto výrobku je spevniť konštrukciu a zachovať si vysoké parametre zvukovej izolácie. Inovatívnosť výrobku potvrdzuje fakt, že je registrovaný v Patentovom úrade Poľskej republiky. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.