Prejsť na:

VRCHNÝ NÓNIUSOVÝ ZÁVES NIDA WGN 20, WGN 30

Vrchný diel nóniusového závesu. Ukotvený do stropu tvorí pevný a silný záves pre celý podhľad. Vďaka plne nastaviteľnej výške v smere pozdĺžnej osi nóniusa, rozsah výšky zavesenia, aký možno pomocou tohto závesu získať, je od 160 mm do 280 mm v prípade NIDA WGN 20 a od 260 mm do 380 mm v prípade NIDA WGN 30. Nevyhnutným prvkom nóniusovej sady je štvorbodový záves NIDA WON 60, s ktorým sa spája vrchný záves pomocou dvoch závlačiek k nóniusovému závesu NIDA PWN. Takto vyhotovený záves je najsilnejším a najpevnejším spojením stropu s podhľadom zo všetkých výrobkov značky Siniat. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.