Prejsť na:

HLAVNÝ PROFIL NIDA MFCP44

Hlavný profil pre dvojúrovňové krížové podhľady v tzv. „anglickom“ systéme s tuhou konštrukciou. Spája sa pomocou skrutiek s podložkovou hlavou, určených pre stropné L profily. Spolu s nosným profilom tvorí konštrukciu, ktorá umožňuje montáž sadrokartónových dosiek. Dôležité je, že na spájanie hlavných a nosných profilov sa používajú len skrutky (bez dodatočných spojok), vďaka čomu získavame tuhý a pevný strop.

Výhody

  • Zaisťuje pevnú konštrukciu.
  • Netreba používať ďalšie príslušenstvo v systéme.
  • Náklady na systém NIDA MF sú o 15 % nižšie v porovnaní s riešením založeným na tradičných profiloch .
  • Reakcia na oheň A1
  • Pozinkovanie Z100