Prejsť na:

OBVODOVÝ PROFIL NIDA UD 19

Tento profil sa používa hlavne na spájanie priečok s priečelím stavby – tam, kde sa stena zužuje, čo unemožňuje zostrojiť priečku na štandardnom profile NIDA C, napr. pri spojeniach stien so stĺpikmi priečelia. Profil UD 19 je perfektným systémovým riešením, vďaka ktorému možno maximálne redukovať šírku výstavby.

Výhody

  • Vynikajúce systémové riešenie umožňujúce maximálne obmedziť šírku zástavby.
  • Reakcia na oheň A1
  • Pozinkovanie Z100