Prejsť na:

OHÝBANÝ STROPNÝ PROFIL Nida 7 × 57 mm

Profil určený na použitie v zakrivených závesných podhľadoch. Umožňuje ľubovoľne formovať plochu podhľadu. I napriek svojej ohybnosti tvorí pevnú oporu pre profily Nida CD 60, v dôsledku vzniká pevná a trvanlivá koštrukcia.

Popis

Spolupracuje s nóniusovým závesom ohýbaného profilu. Montáž dolného nóniusového závesu Nida WDN PG prebieha zoskrutkovaním s ohýbaným stropným profilom a krížovou spojkou Nida LK 60 pomocou skrutky M5. Hornú časť závesu spojíme s predĺžením nóniusového závesu. Záves musí byť kolmý na tangentu prechádzajúcu cez priesečník plochy stropu cez geometrickú os závesu. Ohýbaný stropný profil je ideálny kvôli jednoduchej montáži.

Výhody

  • Umožňuje ľubovoľné tvarovanie plochy stropu.
  • Spĺňa požiadavky stropov so zvýšenými protipožiarnymi požiadavkami.
  • Reakcia na oheň A1
  • Pozinkovanie Z100