Prejsť na:

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120 slúžia na montáž do podhľadov zo sadrokartónových dosiek Siniat. Dvierka pozostávajú z dvoch rámov vyhotovených z hliníkových profilov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý je konštrukčným prvkom dvierok. Krídlo dvierok je vyhotovené z dosiek Promatect®-XS s hrúbkou 2 x 12,5 mm. Po celom obvode krídla dvierok je nalepené napúčacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou cca 1 mm. Zárubňa je obložená doskami Promatect®-XS s celkovou hrúbkou 60 mm (2 x 12,5 mm, 1 x 15,0 mm a 1 x 20,0 mm). K zárubni je pripevnený veniec vyhotovený z dosiek Promatect®-XS s hrúbkou 2 x 15,0 mm, na ktorý je nalepené napúčacie protipožiarne tesnenie s hrúbkou ~ 1 mm. Veniec je obložený doskami Promatect®-XS s celkovou hrúbkou 35 mm (1 x 15,0 mm + 1 x 20,0 mm). Všetky mechanické prvky revíznych dvierok (západky, pánty, krídlo dvierok) z vnútornej strany sú dodatočne zaistené dvojdielnym krytom (deklom), ktorý je vyhotovený z dosiek Promatect®-XS s hrúbkou 1 x 20 mm + 1 x 15 mm. Dvierka možno z rámu vybrať, vďaka čomu získavame neobmedzený prístup k priestoru nad podhľadom. Dosky s hliníkovými profilmi rámu lícujú – nevyžadujú si dodatočné tmelenie. Na olícovanie zárubne a krídla dvierok slúžia odmontovateľné otočné pánty a kovové zámky Mini-Latsch. Na zaistenie dvierok pred vypadnutím slúži oceľové lanko, ktoré je pripevnené k zárubni. Dvierka možno dodatočne vybaviť zámkom s cylindrickou vložkou s jedným alebo niekoľkými kľúčmi.

Popis

Pri navrhovaní zaveseného podhľadu presne naplánujte, kde budú revízne dvierka Siniat® Fire-tech umiestnené. Montážny otvor by mal byť o 215 mm väčší ako rozmery krídla dvierok. Pred pripevnením revíznych dvierok je potrebné pripraviť dodatočnú podkonštrukciu z profilov Nida CD60, ktorých rozmiestnenie závisí od rozmerov dvierok. Takto pripravenú podkonštrukciu zaveste v štyroch bodoch na nosnú konštrukciu podhľadu s využitím rovnakej technológie, v akej je vyhotovený samotný podhľad (napr. zavesením na Nida ES60 alebo na pripevňovacie drôty). Následne vyrežte montážny otvor (pomocou vyrezávacej píly alebo píly dierovky), pričom nezabúdajte na to, aby odrezané hrany boli rovné. Následne zasuňte revízne dvierka cez otvor do prázdneho priestoru nad podhľadom. Za účelom montáže zárubne revíznych dvierok vyberte krídlo revíznych dvierok a zadný kryt (dekel), vtlačte zárubňu do konštrukcie vyhotovenej z profilov Nida a pripevnite ju pomocou skrutiek každých max 15 cm. Nakoniec miesta spojov s doskou a rýchloskrutky zatmelte a po vyschnutí všetky nerovnosti vyhlaďte. Očistite obidva hliníkové rámy revíznych dvierok a nasaďte zadný kryt (dekel). Z bezpečnostných dôvodov dvierka zaistite pomocou oceľového lanka.

Výhody

 • V prípade dvierok vybavených doskou so zvýšenou odolnosťou voči ohňu Nida Oheň+ získavame výrobok s vysokými parametrami požiarnej odolnosti
 • Rámy revíznych dvierok vyhotovené z vysokokvalitného hliníka zaručujú vysokú odolnosť a pevnosť konštrukcie
 • Jedinečná konštrukcia revíznych dvierok zaručuje požiarnu odolnosť v prípade pôsobenia ohňa z oboch strán – z vnútornej a vonkajšej strany
 • Použitie ohňovzdorných dosiek Promatect®-XS značky Promat – lídra v oblasti pasívnej protipožiarnej ochrany
 • Vďaka tomu, že dosky presne lícujú s rámom revíznych dvierok, tmelenie skrutiek a spojov nie je nutné
 • Dvierka sú vyrobené ručne, čo zaručuje ich špičkovú kvalitu a trvanlivosť
 • Použitím obvodového napúčacieho tesnenia získavame revízne dvierka s vysokou požiarnou celistvosťou
 • Hliníkové pánty a oceľové poistné lanká zaručujú, že revízne dvierka z hliníkového rámu nevypadnú
 • Voliteľný zámok s cylindrickou vložkou v systéme s jedným alebo viacerými kľúčmi a kovové zámky Mini-Latsch umožňujú jednoduchý a rýchly prístup k priestoru nad podhľadom
 • Dostupné rozmery revíznych dvierok od min 200 x 200 mm do max 800 x 800 mm.
 • Môžeme vyhotoviť dvierka ľubovoľnej veľkosti (v rozpätí 200 – 800 mm).