Prejsť na:

Revízny záklop Siniat® Fire-tech EI120

Revízne dvierka Siniat® Fire-tech EI120 slúžia na montáž v nenosných šachtových stenách vyhotovených zo sadrokartónových dosiek Siniat. Dvierka sa skladajú z dvoch rámov vyrobených z hliníkových uholníkov: vonkajšieho – zárubňového a vnútorného, ktorý tvorí konštrukčný rám krídla dvierok. Vyplnenie dverového krídla tvoria sadrokartónové dosky Nida Oheň+ hrúbky 2x12,5 mm. Z vnútornej strany krídla je namontovaná dodatočná vrstva dosák Promatect®-XS hrúbky 2x12,5 mm. Obloženie zárubne z lícovej strany tvorí sadrokartónová doska Nida Oheň+ hrúbky 2x12,5 mm. Zárubňa revíznych dvierok je zhrubnutá na 60 mm vďaka použitiu dodatočných pásov z dosiek Promatect®-XS hrúbky 1x15,0 + 1x20,0 mm. K zárubni z vnútornej strany je prilepené napúčajúce ohňové tesnenie hrúbky 2 mm. K vnútornej strane zárubne je primontovaný veniec z dosák Promatect®-XS hrúbky 2x12,5 mm. Veniec je z vnútornej strany oblepený napúčajúcim ohňovým tesnením hrúbky cca 1 mm. Ako dodatočnú výbavu možno namontovať cylindrickú zámku v systéme jedného alebo viacerých kľúčov.

Popis

Už pri návrhu konštrukcie nenosnej šachtovej steny  je potrebné vopred naplánovať  umiestnenie revíznych dvierok Siniat® Fire-tech. Montážny otvor by mal byť o 110 mm väčší od rozmerov dverného krídla. Pred namontovaním revíznych dvierok je potrebné vyrobiť rošt z dodatočných profilov Nida C75 (vertikálnych) a Nida U75 (horizontálnych) rozmiestňujúc ich príslušne podľa rozmerov dvierok a zabezpečujúc pokračovanie modulového rozstupu  stĺpikov.  Takto pripravenú podkonštrukciu je potrebné namontovať do hlavnej konštrukcie  šachtovej steny. Pripravenú konštrukciu je potrebné postupne obložiť sadrokartónovými doskami Siniat ponechávajúc montážny otvor na namontovanie revíznych dvierok. Za účelom namontovania zárubne revíznych dvierok  je potrebné vytiahnuť dverné krídlo, pritlačiť zárubňu  k roštu a pripevniť  ju skrutkami v odstupe max 25 cm. V záverečnej etape je potrebné pretmeliť spoje, očistiť oba hliníkové rámy revíznych dvierok  a po vyschnutí vyrovnať všetky nerovnosti.  Z bezpečnostného hľadiska  je potrebné namontovať zaistenie  v podobe uzlovej reťaze.

Výhody

 • Použitie dosiek so zvýšenou požiarnou odolnosťou Nida Oheň+ umožňuje získanie vysokých parametrov v oblasti protipožiarnej ochrany
 • Rámy revíznych dvierok sú vyrobené z vysoko kvalitného hliníka, čo  zaručuje vysokú  trvácnosť a pevnosť konštrukcie
 • Jedinečná konštrukcia revíznych dvierok poskytuje ohňovzdornosť pri pôsobení ohňa z oboch strán – z vonkajšej a  vnútornej
 • Použitie ohňovzdorných dosiek Promatect®-XS firmy Promat – lídra v oblasti pasívnej protipožiarnej ochrany
 • Presné dopasovanie dosiek s rámom revíznych dvierok eliminuje nutnosť tmelenia skrutiek a spojov
 • Ručné vyrábanie revíznych dvierok zaručuje  veľmi vysokú kvalitu a dlhodobú trvácnosť
 • Rýchla a jednoduchá montáž vďaka perfektnému vyhotoveniu všetkých prvkov revíznych dvierok
 • Použitie obvodového napúčajúceho tesnenia poskytuje vysokú ohňovzdornosť dvierokPoužitie hliníkových závesov a oceľových bezpečnostných reťazí predchádza vypadnutiu revíznych dvierok z hliníkového rámu
 • Voliteľná cylindrická zámka v systéme jedného alebo viacerých kľúčov. Kovové zámky Mini-Latsch umožňujú jednoduchý a rýchly prístup.
 • Rozmery revíznych dvierok sú prístupné od min. 200x200 mm do max. 800x800 mm
 • Možnosť vyrobenia  dvierok v ľubovoľnom rozmere (v rozsahu 200 ÷ 800 mm)