Sadrové lepidlo Nida Fix

Lepidlo na báze syntetickej sadry zmiešanej so špeciálnymi plnivami. Určené na pripevňovanie SDK dosiek v interiéri. Na tehlové, betónové a pórobetónové steny a na minerálne omietky. Výrobok možno použiť na pripevňovanie sadrových alebo sadrokartónových ozdobných líšt a ostatných ozdobných prvkov zo sadry. Lepidlo možno použiť aj na vyplňovanie väčších defektov, montáž inštalačných krabíc a na iné stavebné práce. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 6 mesiacov; pomer miešania: 0,50 l vody na 1 kg výrobku; približná spotreba: cca 4 kg/m2; doba spracovania: cca 60 min.

Viac informácií

Popis:

Nida Fix je treba nanášať bodovo na zadnú stranu sadrokartónovej dosky pozdĺž jej hrán. Odstup medzi bodmi musí byť približne 30 cm. Takto pripravenú dosku je treba prilepiť na stenu do približne 10 min., potom zaistiť jej správnu polohu pomocou laty a vodováhy. Je treba pamätať na dodržanie minimálneho odstupu dosky od steny, cca 1,5 cm. Nastavenie dosiek od okamihu ich prilepenia na stenu musí byť vykonané do približne 25 min. Práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody:

  • Veľmi dobrá spracovateľnosť a tvárnosť.
  • Vysoká pevnosť po vytvrdení.
  • Žiadne zmršťovanie.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe