SADROVÝ TMEL NIDA ŠTART

Sadrový tmel pre ručné tmelenie spojov SDK dosiek s použitím výstužnej pásky, ako aj na pripevnenie rohových profilov a vyplňovanie defektov. Vyznačuje sa výbornou priľnavosťou k podkladu, ktorá výrazne presahuje požiadavky noriem. Po zmiešaní s vodou vzniká plastická a na použitie jednoduchá hmota. Technické údaje: doba použiteľnosti od dátumu výroby: 9 mesiacov; pomer miešania: 0,40 l vody na 1 kg výrobku; maximálna hrúbka jednej vrstvy: do 3,0 mm; približná spotreba: cca 0,30 kg/m2; doba spracovania: cca 60 min. Úroveň povrchovej úpravy: Q1. Spolu s výrobkom Nida Finish tvorí systém.

Viac informácií

Popis:

Suchú zmes je treba rozmiešať jej pomalým prisypávaním do vody v pomere približne 1,0 kg prášku na 0,40l l vody. Všetko je treba vymiešať nízkootáčkovým miešadlom až do dosiahnutia homogénnej konzistencie. Konzistencia pripravenej hmoty záleží od jej určenia. Pred nanášaním počkajte približne 5 min. od okamihu prípravy a následne opätovne vymiešajte. Takto pripravenú hmotu spotrebujte do maximálne 60 min. Po vyschnutí odstráňte eventuálne nerovnosti drobnou brusnou mriežkou. Práce by mali prebiehať pri teplote prostredia a podkladu od +5 °C do +25 °C.

Výhody:

  • Jednoduché zanorenie výstužnej pásky.
  • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu.
  • Tvrdý po vyschnutí.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe