HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA NIDA PRO

JE HOTOVÁ ŠPACHTĽOVACIA HMOTA URČENÁ NA RUČNÉ A STROJOVÉ CELOPLOŠNÉ STIERKOVANIE POVRCHU SDK DOSIEK. Hotova hmota Nida Pro sa vyraba vo forme pasty hotovej na použitie priamo po otvoreni balenia v pripade ručneho nanašania. V pripade strojovej aplikacie alebo aplikacie pomocou valca pridajte do hotovej pasty vodu v množstve cca 0,45 l na 18 kg vyrobku a vymiešajte pomocou izkootačkoveho miešadla. Optimalna hrubka jednej vrstvy: od 1,0 do 1,5 mm, ďalšiu vrstvu nanašajte až po vyschnuti spodnej vrstvy. Podklad musi byť pevny a čisty. Nasiakave a drobiace sa podklady ošetrite zakladnym naterom Nida Supra G; hladke povrchy s vysokou hustotou a nizkou nasiakavosťou – zakladnym naterom Nida Supra W. Skor než zakladny nater začnete nanašať, povrch dokladne očistite od prachu. Vyschnutuhmotumožnobrusiťpomocoubrusnehopapiera so zrnitosťou 180 – 120. Skor než začnete aplikovať farbu, povrch ošetrite zakladnym naterom podľa odporučani vyrobcu farby. Zakladny nater nanašajte pomocou valčeka alebo striekacieho pristroja – v zavislosti od typu podkladu. Spĺňa požiadavky EN 15824:2017. Vyrobok ma hygienicky atest narodneho ustavu hygieny v Poľsku (PZH). Datum vyroby: na viečku nadoby. Skladujte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Vyrobok prepravujte a skladujte pri teplotach od 0 °C do 30 °C. Balenia chraňte pred priamym posobenim slnečneho žiarenia

Viac informácií

Popis:

Suchy povrch bruste pomocou papiera najneskor 3 – 4 dni po aplikacii. Po tomto čase povrch je už tvrdy a odolny.

  • Reakcia na oheň: A2-s1,d0.
  • Doba schnutia: do24 hodin (v zavislosti od teploty a vlhkosti prostredia).
  • Teplotaspracovania: od +5 °C do +30 °C.
  • Riemerna spotreba: cca 1,5 kg/ m2/mm.
  • Doba použiteľnosti: 9 mesiacov (vyrobok v povodnom uzatvorenom baleni, chraňte pred posobenim vysokych teplo a viacnasobnym premrznutim).
  • V pripade premrznutia vyrobok nechajte niekoľko hodin v teplej miestnosti a nasledne vymiešajte pomocou nizkootačkoveho miešadla.

Výhody:

  • Možnosť použitia po rozmrazení.
  • Biela farba.
  • Tvrdá po vyschnutí

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe