KRÍŽOVÁ SPOJKA Nida LK 60 Hydro C5

Tento prvok slúži na spájanie dvoch na seba kolmých oceľových profilov Nida CD 60 Hydro C5 (hlavný a nosný) v dvojúrovňovových krížových roštoch závesných podhľadov a v systémoch výstavby v podkroví. Odporúča sa tiež pre prípad priamej montáže do stropu, ak konštrukciu nie je potrebné dodatočne vyrovnávať, alebo v systéme „strop pod stropom“. Vďaka silnejšej vrstve zinkovania a ochrannému náteru profil možno montovať v prostredí s kategóriou korozívnosti C5. Spĺňa požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe