Nida Stena SS175/3/OheňTypF

Deliaca stena Nida so Zdvojený podkonštrukciou. Systém bol testovaný v Stavebnom Výskumnom ústave vo Varšave.

Technický list
Hrúbka systému: 175 mm
Typ nosné konštrukcie: Zdvojený Nida C75 (s ofsetom 25 mm)
Typ izolácie: wełna szklana , minerálna vlna
Hrúbka izolačného materiálu na ochranu proti požiaru - hodnota: 50 mm
Hustota izolačného materiálu na ochranu proti požiaru: 10 kg/m³
Trieda ETAG 003: III
Hmotnosť: 63 kg/m²
Technické stanovisko: ITB 1060/11/R12NK
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/14/R64NP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 120 min
Maximálna výška: 5500 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe