Nida Stena 155BB50/VodaOheň+

Systém deliacich stien Nida na dvojradovej zdvojenej podkonštrukcii. Systém bol testovaný v Stavebnom Výskumnom ústave vo Varšave.

Technický list
Hrúbka systému: 155 mm
Typ nosné konštrukcie: 2x Zdvojenou Nida C50
Typ izolácie: wełna szklana , minerálna vlna
Hrúbka izolačného materiálu na ochranu proti požiaru - hodnota: 50 mm
Hustota izolačného materiálu na ochranu proti požiaru: 30 kg/m³
Trieda ETAG 003: IV
Hmotnosť: 47 kg/m²
Technické stanovisko: ITB 1060/11/R12NK
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/14/R64NP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 120 min
Maximálna výška: 5500 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe