Nida Šáchta 25/Hydro

Obklady inštalačných šácht bez nosnej konštrukcie Nida Šachta 25/Hydro s použitím dosiek Nida Hydro. Systém zaručuje požiarnu odolnosť triedy (R)EI 30.

Technický list
Názov: Nida Šáchta 25/Hydro
Typ obloženia/dosiek: Nida Hydro
Hrúbka systému: 25 mm
Hmotnosť: 23 kg/m²
Typ izolácie: wełna szklana , minerálna vlna
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 30 min
Požiarna klasifikácia: ITB 1060.2/18/R130NZP
Zvuková izolácia Rw: 40 dB
Hustota izolačného materiálu z hľadiska zvuku: 12 kg/m³
Hrúbka izolačného materiálu z hľadiska zvuku: 50 mm
Typ systému: špeciálna
Maximálne rozpätie výstavby: 2500 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe