Nida Šachta 55/Oheň+

Z dôvodu možnosti prechodu dymu alebo ohňa do iných častí budov, sa musia šachty a stúpačky primerane protipožiarne chrániť. Preto sa na ich opláštenia používajú systémy na báze sadrokartónových dosiek Nida Oheň Plus (typ DF) alebo Nida Voda Oheň Plus(typ DFH2). Tieto systémy sú v triede požiarnej odolnosti až do EI 120.

Technický list
Názov: Nida Šachta 55/Oheň+
Typ obloženia/dosiek: NIDA Oheň Plus
Hrúbka systému: 55 mm
Hmotnosť: 51 kg/m²
Typ izolácie: wełna szklana , Rock wool
Požiarna klasifikácia: ITB 1060.2/18/R130NZP
Zvuková izolácia Rw: 53 dB
Hustota izolačného materiálu z hľadiska zvuku: 14 kg/m³
Hrúbka izolačného materiálu z hľadiska zvuku: 50 mm
Typ systému: konvenčné
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe