Nida Podkrovie WP/CD/12,5/VodaOheň+

Podkrovie Nida Podkrovie WP/CD/12,5/VodaOheň+ s použitím dosiek Nida Voda Oheň Plus a profilov Nida WP60/CD60 v paralelnom usporiadaní. Systém zaručuje požiarnu odolnosť triedy (R)EI 15.

Technický list
Názov: Nida Podkrovie WP/CD/12,5/VodaOheň+
Typ obloženia/dosiek: NIDA Voda Oheň Plus
Typ nosné konštrukcie: Nida WP60/CD60 v paralelnom usporiadaní
Minimálna výška zavesenia: 43 mm
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 15 min
Hmotnosť: 13 kg/m²
Typ izolácie: wełna szklana , minerálna vlna
Hustota izolačného materiálu na ochranu proti požiaru: 10 kg/m³
Hrúbka izolačného materiálu na ochranu proti požiaru - hodnota: 150 mm
Koeficient prestupu tepla: 0,22 W/(m².K)
Typ systému: konvenčné
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/18/R136NZP
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe