Nida Obklad C50/PWA-37,5/Tvrdá

Kotvený systém obkladu stien pre vnútorné a vonkajšie steny.

Technický list

Hrúbka systému: 137,5 mm
Spôsob montáže: Predsadená stena
Hustota izolačného materiálu z hľadiska zvuku: 50 kg/m³
Hrúbka izolačného materiálu z hľadiska zvuku: 50 mm
Hmotnosť: 42 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/11/R31NP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 60 min
Maximálna výška: 3000 mm
Zvuková izolácia Rw: 50 dB
Typ systému: špeciálna
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe