Nida Obklad CC100/L-50/Hydro

Kotvený systém obkladu stien pre vnútorné a vonkajšie steny.

Technický list
Hrúbka systému: 180 mm
Spôsob montáže: Predsadená stena
Nárast zvukovej izolácie: 11 dB
Hmotnosť: 49 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/11/R31NP
Nárast zvukovej izolácie: 11 dB
Maximálna výška: 12000 mm
Typ systému: špeciálna
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe