Nida Obklad CD/EL-18/Oheň+

Kotvený systém obkladu stien pre vnútorné a vonkajšie steny.

Technický list

Hrúbka systému: 48 mm
Spôsob montáže: Predsadená stena
Nárast zvukovej izolácie: 11 dB
Hmotnosť: 16 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/11/R31NP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 30 min
Nárast zvukovej izolácie: 11 dB
Typ systému: špeciálna
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe