Nida Strop DK/WON/CD60-37,5/Ticha

Stropný systém Nida Strop pozostávajúci z dosiek Nida a profilov v dvojúrovňovej krížovej podkonštrukcii.

Technický list
Typ nosné konštrukcie: Nida WON60/CD60 krížovej podkonštrukcii. v dvojúrovňovej
Minimálna výška zavesenia: 247 mm
Hmotnosť: 41 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/17/R117NZP
Maximálne zaťaženie s požiarnou odolnosťou: 16 kg
Maximálne zaťaženie bez požiarnej odolnosti: 49 kg
Typ systému: špeciálna
Minimálna výška zavesenia: 247 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe