Nida Strop JK/WON/CD60-30/Oheň+

Systém zaveseného stropu Nida pozostávajúci z dosiek a profilov Nida v jednoúrovňovej krížovej podkonštrukcii

Technický list
Typ nosné konštrukcie: Nida WON60/CD60 krížovej podkonštrukcii. jednoúrovňovej
Minimálna výška zavesenia: 210 mm
Hmotnosť: 29 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/17/R117NZP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 60 min
Maximálne zaťaženie s požiarnou odolnosťou: 7 kg
Maximálne zaťaženie bez požiarnej odolnosti: 47 kg
Typ systému: konvenčné
Minimálna výška zavesenia: 210 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe