Nida Strop JK/WP/CD60-25/Tvrdá

Systém zaveseného stropu Nida pozostávajúci z dosiek a profilov Nida v jednoúrovňovej krížovej podkonštrukcii

Technický list
Typ nosné konštrukcie: Nida WP60/CD60 krížovej podkonštrukcii. jednoúrovňovej
Minimálna výška zavesenia: 75 mm
Hmotnosť: 28 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/17/R117NZP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 45 min
Maximálne zaťaženie s požiarnou odolnosťou: 7 kg
Maximálne zaťaženie bez požiarnej odolnosti: 47 kg
Typ systému: špeciálna
Minimálna výška zavesenia: 75 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe