Nida Strop DK/MFC-25/Štandard

Stropný systém Nida Strop pozostávajúci z dosiek Nida a profilov v dvojúrovňovej krížovej podkonštrukcii

Technický list

Typ nosné konštrukcie: Nida MF krížovej podkonštrukcii. v dvojúrovňovej
Minimálna výška zavesenia: 95 mm
Hmotnosť: 18 kg/m²
Typ systému: konvenčné
Minimálna výška zavesenia: 95 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe