Nida Strop DK/MFC-25/VodaOheň+

Stropný systém Nida Strop pozostávajúci z dosiek Nida a profilov v dvojúrovňovej krížovej podkonštrukcii

Technický list

Typ nosné konštrukcie: Nida MF krížovej podkonštrukcii. v dvojúrovňovej
Minimálna výška zavesenia: 95 mm
Hmotnosť: 22 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/17/R117NZP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 45 min
Maximálne zaťaženie s požiarnou odolnosťou: 7 kg
Maximálne zaťaženie bez požiarnej odolnosti: 31 kg
Typ systému: konvenčné
Minimálna výška zavesenia: 95 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe