Nida Strop PK48/25/Hydro

Systém zaveseného stropu Nida pozostávajúci z dosiek a profilov Nida

Technický list
Typ nosné konštrukcie: Nida PK48
Minimálna výška zavesenia: 40 mm
Hmotnosť: 23 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/17/R117NZP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 45 min
Maximálne zaťaženie s požiarnou odolnosťou: 7 kg
Maximálne zaťaženie bez požiarnej odolnosti: 72 kg
Typ systému: špeciálna
Minimálna výška zavesenia: 40 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe