Nida Strop WON/CD60-12,5/Štandard

Systém zaveseného stropu Nida pozostávajúci z dosiek a profilov Nida

Technický list
Typ nosné konštrukcie: Nida WON60/CD60 paralelne
Minimálna výška zavesenia: 192 mm
Hmotnosť: 9 kg/m²
Typ systému: konvenčné
Minimálna výška zavesenia: 192 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe