Nida Strop WON/CD60-15/Hydro

Systém zaveseného stropu Nida pozostávajúci z dosiek a profilov Nida

Technický list
Typ nosné konštrukcie: Nida WON60/CD60 paralelne
Minimálna výška zavesenia: 195 mm
Hmotnosť: 15 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/17/R117NZP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 15 min
Maximálne zaťaženie s požiarnou odolnosťou: 7 kg
Maximálne zaťaženie bez požiarnej odolnosti: 85 kg
Typ systému: špeciálna
Minimálna výška zavesenia: 195 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe