Nida Strop WP/CD60-37,5/VodaOheň+

Systém zaveseného stropu Nida pozostávajúci z dosiek a profilov Nida

Technický list
Typ nosné konštrukcie: Nida WP60/CD60 paralelne
Minimálna výška zavesenia: 87 mm
Hmotnosť: 31 kg/m²
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/17/R117NZP
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 60 min
Maximálne zaťaženie s požiarnou odolnosťou: 7 kg
Maximálne zaťaženie bez požiarnej odolnosti: 100 kg
Typ systému: konvenčné
Minimálna výška zavesenia: 87 mm
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe