Prejsť na:
Výsledky: Výsledky:

Tmelenie hrán sadrokart ónových dosiek NIDA s výstužnou alebo bez výst užnej pásky

pdf | 2 Strany | 323,66 KB

Zav esený podhľad na krížovom rošte a perových rýchlozávesoch NIDA

pdf | 2 Strany | 349,25 KB

Opláštenie podkrovia sadrokartónovými doskami NIDA na krokvových závesoch NIDA WP 60

pdf | 2 Strany | 345,32 KB

Akustická priečka s použitím vibroakustických väzieb NIDA PWA

pdf | 2 Strany | 347,36 KB

Priam o montované stropné opláštenie na profiloch NIDA CD 60 a NIDA ES

pdf | 2 Strany | 359,21 KB

Montáž ozdobných sadrokartónových líšt NIDA small a large

pdf | 2 Strany | 299,68 KB

Obklady stien lepené sadrovým lepidlom NIDA Lepidlo typ T

pdf | 2 Strany | 346,75 KB

Deliac e priečky s jednoduchým opláštením zo sadrokartónových dosiek NIDA

pdf | 2 Strany | 364,03 KB

Priečky s neúplným opláštením zo sadrokartónových dosiek NIDA , s použitím stabilizačnej spojky NIDA LS

pdf | 2 Strany | 361,30 KB
Kalkulačka sadrokartónu Siniat

Zisti kde kúpiť