Centrum Solidarity

Gdańsk, Polska
Prejsť na:

Kľúčové informácie:

  • Typ budovy: Kultúrne strediská
  • Hodnota investície: 240 mln PLN
  • Zákazník: Polimex Mostostal S.A.
  • Zhotoviteľ: Firma Budowlana JMB
  • Termín dokončenia: 8/1/2014

Ide o 5-poschodovú budovu s celkovou úžitkovou plochou nad 25 tis. m². Hlavnou úlohou tejto investície je popularizovať posolstvo Solidarity ako hnutia za slobodu. ECS (Európske centrum Solidarity) pozostáva predovšetkým zo stálej expozície, ktorá sa venuje hnutiu NSZZ „Solidarność“, ďalej je tam archív, knižnica, mediatéka a celoročná záhrada na prízemí budovy. Lokalita tiež nie je náhodná, keďže Centrum sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brány č. 2 gdanských lodeníc a pomníka padlých pracovníkov lodeníc. O prestížnosti investície svedčí fakt, že súťaže na realizáciu projektu  sa zúčastnilo 58 poľských i zahraničných subjektov. Nevšedné architektonické riešenie vyhotovilo štúdio Fort, ktoré sídli v meste Gdansk. Industriálna budova „oblečená“ do hrdzavého povrchu nadväzuje na gdanské lodenice, v ktorých sa zrodilo hnutie Solidarita.

Efekt

Lokálny vplyv

„Výstavba Centra trvala 4 roky, čo odráža rozsah a náročnosť tohto projektu. Na jednom mieste s povrchom 25 tis. m² sa nachádzajú mnohé inštitúcie a projekty. Na etape projektovania bolo potrebné zohľadniť požiadavky všetkých subjektov. Ďalším cieľom, na ktorom sme sa podieľali, bolo efektným spôsobom tento projekt realizovať. Je to jedna z našich najvýznamnejších investícií.“

Wojciech Czyż, Doradca Techniczny
Siniat

Siniat blízko Vás